Αντάπτορας πρίζας με universal υποδοχή αλλά και universal έξοδο, ο οποίος προστατεύει από τις διακυμάνσεις στην τάση του ρεύματος.